Digitalizace v účetnictví a daních

  VS: 33628


Lektor:
Dr. Milan Vodička - daňový poradce


Cíl semináře: seznámit posluchače s aktuální situací ohledně přechodu na digitální písemnosti a komunikaci jak s orgány veřejné moci, tak i soukromoprávní. Zabývá se otázkami, kdy a jakým způsobem lze postupovat elektronicky, jak zajistit průkaznou identifikaci účastníků.  Náplní jsou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady, jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou i aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií.

Cílová skupina: podnikatelé, členové statutárních orgánů, účetní, ekonomové

 • Konec éry papíru, nástup digitálních písemností
 • Nová legislativa EU a ČR – aktuální situace i výhled do budoucna
 • Právo na digitální služby – nový český zákon, přináší zásadní zlom?
 • Změny a novinky v komunikaci, identifikaci, včetně BankID ad.
 • Jak budeme zveřejňovat elektronickou účetní závěrku?
 • Umíte zajistit požadavky kladené na digitální písemnosti?
 • Elektronické ověřování údajů –co lze zjistit přes internet
 • Portály MoJe daně, ePortál ČSSZ, justice.cz a další
 • Digitální registry, rejstříky, výpisy, evidence
 • Ukládání písemností – zajištění neměnnosti a průkaznosti
 • Jak elektronicky komunikovat – datovou schránku, emailem
 • Autorizovaná konverze písemnosti – z papírové do digitální formy a naopak
 • Postup digitalizace účetnictví a příklad účetní směrnice
 • Rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat
 • Otázky, diskuse, praktické tipy

 

Bude-li seminář on-line, vložné bude o 50,- Kč nižší.

Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.


Termín: 14.4.2022
Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 590,- Kč (2 290,- Kč)*

Variabilní symbol: 33628 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.