Daňové pasti a rizika

  VS: 33176


Lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - daňový a účetní poradce
Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce

Určeno:
Seminář je určen manažerům na střední a vyšší úrovni řízení, poradcům a hlavním účetním, kteří chtějí získat jistotu pro svá rozhodnutí, bezpečné finanční řízení a ve svém důsledku ochránit i sami sebe. Seminář je cíleně zaměřen na praktické rady a návody, jak se vyvarovat účetních a daňových chyb při manažerském řízení společnosti, které mohou ohrozit finanční stabilitu firmy, příp. způsobit kolizi se zákonem.

Obsah:
Daňové pasti a rizika - společnosti ve ztrátě, pořizování majetku, optimalizace DPH
▪ Bezpečný a správný postup při prodeji majetku společnosti svým statutárním orgánům.
▪ Jaká pravidla platí pro půjčky a úvěry mezi společností, statutárními orgány a spojenými osobami?
▪ Jaká úskalí přináší souběh příjmů zaměstnance a odměny statutárního orgánu?
▪ O čem musí jednat valná hromada? Problém s neuhrazenou ztrátou. Kdy je možné a kdy není možné vyplácení dividend a podílů na zisku?
▪ Na co dát pozor při financování pořízení dlouhodobého majetku (finanční leasing – úvěr)?
▪ Jaké jsou problémy při pořizování, užívání a vyřazení automobilů?
▪ Jak postupovat u nájmu nemovitostí? Problematika oprav a rekonstrukcí najatých prostor.
▪ Na co je třeba myslet při prodeji nemovitosti?
▪ Jak racionálně postupovat při uplatňování nároku na odpočet DPH?
▪ Jaké jsou daňové aspekty při pořizování a poskytování dárků a drobných reklamních a propagačních předmětů?
▪ Jak uzavírat darovací smlouvy, sponzorské smlouvy a smlouvy o reklamě a jaký je mezi nimi rozdíl?
▪ Jak přistupovat k zaměstnaneckým benefitům?

 

STUDUJTE SPOLEČNĚ – množstevní slevy při účasti na této akci:

2 posluchačisleva 200 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 450 Kč (2 320 Kč)* (1 660 Kč)**

3 posluchačisleva 300 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 350 Kč (2 220 Kč)* (1 560 Kč)**

4 posluchači a vícesleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 2 250 Kč (2 120 Kč)* (1 460 Kč)**

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně. Množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci.


Termín: 23.6.2014
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 650 Kč (2 520 Kč)*

Variabilní symbol: 33176 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
učebny v centru Prahy

 


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.