Daňové a účetní aktuality v souvislosti s pandemií COVID-19

  VS: 33558


Lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - daňový poradce
Tomáš Líbal - účetní poradce

OBSAH

 • daň z příjmů a DPH - opatření v oblasti daní přijatá v souvislosti s nouzovým stavem – prominutí sankcí – dotace na provoz – dotace k úrokům z komerčních úvěrů – bezúročné zápůjčky,
 • zdravotní pojištění v podmínkách roku 2020 u OSVČ,
 • sociální pojištění v podmínkách roku 2020 u OSVČ,
 • daň z přidané hodnoty (DPH) – rozšíření uplatňování druhé snížené sazby k 1. 5. 2020,
 • daň z příjmů – placení záloh – daňové důsledky protikrizových opatření – zpětný odpočet daňové ztráty z roku 2020,
 • silniční daň – placení záloh,
 • ochranné pomůcky (nakoupené, vyrobené, darované) – účetní a daňové souvislosti,
 • EET v podmínkách roku 2020,
 • kompentační bonus pro OSVČ v účetních a daňových souvislostech,
 • postup v účetnictví a daňové evidenci při účtování dotací a dalších podpor v rámci „balíčku“ COVID-19 – daňové souvislosti,
 • změny v repo sazbě ČNB a jejich dopad do oblasti daní a účetnictví,
 • způsob a termíny jednání valných hromad a členských schůzí – schvalování účetních závěrek.
 • další aktuality ke dni konání semináře,
 • diskuse.
   

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč

3. posluchač a více – sleva 500 Kč na posluchače

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč

3. a více seminářů v roce - sleva 500 Kč na posluchače

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 3.7.2020
Doba konání: 9:00 - 12:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2490 Kč (1990 Kč)*

Variabilní symbol: 33558 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 3

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.