Daňová kontrola a jak jí čelit, daňové a nedaňové náklady

  VS: 33622


Lektor:
Ing. Lenka Kruntorádová MBA - daňová poradkyně

Seminář je určen pro ekonomy, účetní, podnikatele a další osoby, které řeší otázku, co je nebo není daňovým nákladem. Jaké podmínky je pro daňovou uznatelnost nutné splnit, včetně konkrétních příkladů z praxe v návaznosti na legislativu.

Seminář se zaměřuje na poskytnutí komplexního pohledu na výdaje (náklady) z hlediska jejich daňové uznatelnosti. Seznamuje posluchače s mechanismem daňové kontroly, právy a povinnostmi poplatníka v průběhu jejího provádění a těsně po ní, jak jí úspěšně čelit tak, aby daňová kontrola již nebyla "strašákem", ale součástí života účetní jednotky.

Obsah:

 • LEGISLATIVNÍ RÁMEC 2021,2022- NOVELA DŘ
 • NEJČASTÉJŠÍ NÁKLADY U SPOLEČNOSTÍ, CENA OBVYKLÁ
 • ZÁSOBY JAKO NÁKLAD-LIKVIDACE, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
 • OPRAVY JAKO NÁKLAD
 • REZERVA NA OPRAVY HIM
 • KDY SE JEDNÁ O OPRAVU A KDY O TECHNICKÉ ZDODNOCENÍ
 • OPERATIVNÍ, FINANČNÍ PRONÁJEM, VÝPUJČKA, PACHT, PODNÁJEM, PODPACHT
 • ODPISY MAJETKU
 • ODMĚŇOVÁNÍ STATUTÁRU
 • CESTOVNÍ NÁHRADY JAKO NÁKLAD, AUTOMOBIL V PODNIKÁNÍ
 • PAUŠÁLNÍ VÝDAJ NA DOPRAVU
 • STRAVENKY JAKO NÁKLAD
 • UBYTOVÁNÍ JAKO NÁKLAD
 • OSTATNÍ BENEFITY ZAMĚSTNANCŮ JAKO NÁKLAD
 • DANĚ JAKO NÁKLAD, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
 • REPREZENTACE, NEALKOHOLICKĚ NÁPOJE
 • DARY, REKLAMA A SPONZORSTVÍ, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
 • KDY JSOU KURSOVÉ ROZDÍLY NÁKLADEM?
 • SLUŽBY JAKO NÁKLAD
 • POHLEDÁVKY JAKO NÁKLADOVÁ POLOŽKA
 • POKUTY PENÁLE A JINÉ SANKCE JAKO NÁKLAD
 • ÚROKY JAKO NÁKLAD
 • MANKA A ŠKODY JAKO NÁKLAD
 • NÁKLADY V KALENDÁŔNÍM A HOSPODÁŘSKÉM ROCE
 • DAŇOVÁ KONTROLA A JEJÍ PRAVDĚPODOBNOST
 • NASTAVENÍ ÚČETNÍHO SYSTÉMU
 • MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH DUSLEDKU DANOVE KONTROLY
 • KDY JE MOŽNÉ ZAHAJIT DK A PODMÍNKY ZAHÁJENÍ
 • PŘEKÁŽKY ZAHÁJENÍ DK, ÚČINKY ZAHÁJENÍ DK
 • MÍSTNÍ ŠETŘENÍ A JEHO ZVLÁŠTNOSTI
 • SPRÁVNÝ POSTUP FÚ PŘI DAŇOVÉ KONTROLE
 • POSTUP PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ POCHYBNOSTÍ
 • DOKAZOVÁNÍ, DŮKAZNÍ BŘEMENO, DŮKAZNÍ PROSTŘEDKY
 • ZPRÁVA O DAŇOVÉ KONTROLE A JEJÍ PODPIS
 • MOŽNOST ROZŠÍŘENÍ KONTROLY
 • PROMLČENÍ DANĚ
 • ÚKON UČINĚNÝ K VYBRÁNÍ DANĚ
 • ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
 • ZPŮSOBY POSUNUTÍ ÚHRADY DOMĚŘENÉ DANĚ, MINIMALIZACE SANKCÍ

Součásti semináře jsou i upozornění na aktuální metodické pokyny a sdělení FČR a GFŘ a odpovědi na dotazy posluchačů v průběhu semináře.

 

Bude-li seminář on-line, vložné bude o 50,- Kč nižší.

Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.


Termín: 9.3.2022
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Variabilní symbol: 33622 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.