DANĚ - přípravný kurz vč. tréninku

  VS: 31606


Lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - daňový poradce

PROGRAM - přípravný kurz

Modul

Termín konání

Téma

MODUL 1


DZP PO

24. 9. 2020

a

1. 10. 2020

 

Rozbor příjmů (výnosů)  a výdajů (nákladů)  z hlediska zahrnování do základu daně s důrazem na nejčastější chyby (například pohledávky, finanční leasing)
Daňový režim pro kapitálově a jinak spojené osoby
Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku – vymezení majetku, kdo může odpisovat, správné ocenění majetku, výpočty odpisů
Výpočet daňové povinnosti
Specifika zdaňování veřejně prospěšných poplatníků
Základy mezinárodního zdanění s příklady na použití metod zamezení dvojímu zdanění

MODUL 2


DZP FO

8. 10. 2020

a

15. 10. 2020

 

Definice základu daně a dílčích základů daně
Vybrané problémy příjmů ze závislé činnosti, příjmů ze samostatné činnosti, příjmů z kapitálového majetku, příjmů z nájmu a ostatních příjmů

Rozbor příjmů a výdajů z hlediska zahrnování do základu daně s důrazem na nejčastější chyby
Daňový režim pro kapitálově a jinak spojené osoby
Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku – vymezení majetku, kdo může odpisovat, správné ocenění majetku, výpočty odpisů 
Výpočet daňové povinnosti

 Základy mezinárodního zdanění s příklady na použití metod zamezení dvojímu zdanění

MODUL 3


DPH

22. 10. 2020

a
29. 10. 
2020


 

Předmět daně - druhy plnění, místo plnění, úplata
Osoby povinné/nepovinné k dani, plátci daně, identifikované osoby
Kdy vzniká povinnost přiznat daň
Základ daně, sazby daně a jejich opravy
Daňové doklady a jejich náležitost
Osvobozená plnění, výpočet koeficientu a práce s ním
Úpravy a vypořádání odpočtu daně
Procesní úprava (přiznání, vracení nadměrného odpočtu, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení)

 

PROGRAM - tréninková část

Termín konání

Téma

 

4. 11. 2020

DZP

Chyby při posuzování daňových a nedaňových nákladů a výnosů (například nájemné, pohledávky, finanční náklady a další)

Kontrolní příklady na výpočet odpisů s rozborem řešení
Výpočet daňové povinnosti právnických osob
Vybrané problémy dílčích základů daně z příjmů fyzických osob, zejména zařazení příjmů do dílčích základů daně
Výpočet daňové povinnosti fyzických osob s důrazem na časté chyby

Příklady na použití metod zamezení dvojímu zdanění

11. 11. 2020


DPH

Předmět daně -  problémy s vymezením jednotlivých plnění

Posouzení místa plnění na příkladech
Kdy vzniká povinnost přiznat daň, DUZP
Základ daně, sazby daně a jejich opravy
Osvobozená plnění, výpočet koeficientu a práce s ním, úpravy a vypořádání odpočtu daně

 

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU

Cvičné příkaldy Daně

Daňové zákony (úplná znění)

 

DALŠÍ  DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY

Sborníky zkouškových zadání s řešením

 

Kurz lze studovat modulově: MODUL 1, MODUL 2, MODUL 3.


Termín: 24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 4.11., 11.11.2020
Doba konání: 9:00 - 15:45 hod.

Cena (včetně DPH): 18490 Kč (16990 Kč)*

Variabilní symbol: 31606 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 30

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.