DANĚ - přípravný kurz

  VS: 31638


Lektor:
Ing. Jaroslav Veselka - certifikovaný účetní, daňový poradce


PROGRAM - přípravný kurz

Modul

Termín konání

Téma


DZP PO

30. 9. 2021

a

1. 10. 2021

 

Rozbor příjmů (výnosů)  a výdajů (nákladů)  z hlediska zahrnování do základu daně s důrazem na nejčastější chyby (například pohledávky, finanční leasing)
Daňový režim pro kapitálově a jinak spojené osoby
Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku – vymezení majetku, kdo může odpisovat, správné ocenění majetku, výpočty odpisů
Výpočet daňové povinnosti
Specifika zdaňování veřejně prospěšných poplatníků
Základy mezinárodního zdanění s příklady na použití metod zamezení dvojímu zdanění

 


DZP FO

14. 10. 2021

a

15. 10. 2021

 

Definice základu daně a dílčích základů daně
Vybrané problémy příjmů ze závislé činnosti, příjmů ze samostatné činnosti, příjmů z kapitálového majetku, příjmů z nájmu a ostatních příjmů

Rozbor příjmů a výdajů z hlediska zahrnování do základu daně s důrazem na nejčastější chyby
Daňový režim pro kapitálově a jinak spojené osoby
Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku – vymezení majetku, kdo může odpisovat, správné ocenění majetku, výpočty odpisů 
Výpočet daňové povinnosti

 Základy mezinárodního zdanění s příklady na použití metod zamezení dvojímu zdanění

 


DPH

21. 10. 2021

a
22. 10. 
2021


 

Předmět daně - druhy plnění, místo plnění, úplata
Osoby povinné/nepovinné k dani, plátci daně, identifikované osoby
Kdy vzniká povinnost přiznat daň
Základ daně, sazby daně a jejich opravy
Daňové doklady a jejich náležitost
Osvobozená plnění, výpočet koeficientu a práce s ním
Úpravy a vypořádání odpočtu daně
Procesní úprava (přiznání, vracení nadměrného odpočtu, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení)

 

UČEBNÍ POMŮCKY V CENĚ KURZU

Cvičné příklady Daně

DALŠÍ  DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY

Sborníky zkouškových zadání s řešením


Termín: 30.9., 1.10., 14.-15.10., 21.-22.10. 2021
Doba konání: 9:00 - 15:45 hod.

Cena (včetně DPH): 16 990,- Kč (15 490,- Kč)*

Variabilní symbol: 31638 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 30

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.