Daně nestátních neziskových organizací

  VS: 33555


Lektor:
Ing. Tomáš Doležel - daňový poradce

OBSAH

Cílem semináře je seznámit účastníky se specifickými daňovými oblastmi, které řeší nestátní neziskové organizace. Důraz bude kladen na řešení praktických problémů v oblasti daně z příjmů a DPH, okrajově také v dani silniční. A samozřejmě na novinky.

Daň z příjmů:

- veřejně prospěšný poplatník,
- předmět daně (úzký vs. široký základ daně, dotace) a vazba na daň silniční,
- osvobozené příjmy (dary, veřejné sbírka),
- daňově neuznatelné náklady typické pro neziskové organizace,
- odpočet pro veřejně prospěšné poplatníky

DPH:

- osoba povinná k dani a ekonomická činnost,
- osoba identifikovaná a plnění ze zahraničí,
- specifické případy pro předmět daně a osvobození (sport, kultura, členské příspěvky,..),
- nárok na odpočet a jeho změny v čase

Diskuse.

Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč

3. posluchač a více – sleva 500 Kč na posluchače

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč

3. a více seminářů v roce - sleva 500 Kč na posluchače

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 19.4.2021
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Variabilní symbol: 33555 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 55

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
on-line

 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.