Daň z příjmů ze závislé činnosti v praxi

  VS: 33657


Lektor:
Ing. Marie Hajšmanová - specialistka na mzdové účetnictví, soudní znalkyně v oboru mezd a účetnictví

ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD OD LEDNA 2023 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ ZA ROK 2022

 

OBSAH

Stanovení daňové povinnosti při měsíční výplatě mezd

 • základní přehled o výpočtu  měsíční daňové povinnosti poplatníka z příjmů ze závislé činnosti – příjmy od daně osvobozené, zdanění zálohou na daň nebo srážkovou daní podle zvláštní sazby daně, slevy na poplatníka uplatňované při stanovení záloh na daň,
 • měsíční výpočet daňové povinnosti z příjmů ze závislé činnosti  od ledna 2023 – změny v  závislosti na výši minimální mzdy  a další změny,
 • stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti při poskytnutí služebního auta i pro soukromé účely, změny u  nízkoemisního motorového vozidla,
 • důsledek pracovně právní úpravy home office v daňových povinnostech zaměstnavatele,
 • stravenkový paušál a další benefity směřující do sociálních podmínek zaměstnanců (stravenkový paušál, stravenky, sociální výpomoci, dary zaměstnancům na charitativní  a humanitární účely, příspěvky zaměstnavatele na rehabilitace, masáže, nadstandardní zdravotní péči apod.),
 • daňové zvýhodnění na vyživované děti,  soustavná příprava na budoucí povolání – související otázky, které jsou stále centrem zájmu.

 

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob

 • přehled zásad pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti,
 • změny limitů pro podání přiznání k dani z příjmů – kombinace příjmů ze závislé činnosti, OSVČ a ostatních příjmů,
 • žádost o provedení ročního zúčtování záloh,
 • prokazování slev na dani a uplatněném snížení ročního základu daně o nezdanitelné částky, přehled podmínek a dokladů pro jejich prokazování,
 • změny pro bezúplatné plnění (dary) pro snížení základu daně za rok 2022 – rozšíření okruhu účelů daru a osob, kterým je možné dary s uplatněním daňových výhod poskytnout, nové limity pro snížení základu daně z titulu poskytnutí darů,
 • sleva na dani na vyživovanou manželku, nový  přístupu k posuzování příjmů manželky,
 • zpětné změny daňového zvýhodnění na vyživované děti při výpočtu roční daňové povinnosti poplatníka,
 • nově v ročním zúčtování záloha na daň za rok 2022
  • sleva na dani v případě zastavení exekuce,
  • podpora Ukrajiny – daňové souvislosti.

 

​Vzory tiskopisů pro roční zúčtování za rok 2022 a uplatňování slev na dani v roce 2023

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.

 


Termín: 12.12.2022
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Variabilní symbol: 33657 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.