DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

  VS: 33506


Lektor:
RNDr. Ivan Brychta - daňový poradce


Komplexní rozbor všeho, co je třeba pro správné zpracování daňového přiznání právnických osob, vč. upozornění na novinky nejen pro rok, za které se přiznání zpracovává, ale i pro zdanění do budoucna; teorie spojená s ilustrativním příkladem vč. vyplnění formuláře přiznání.

URČENO

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

OBSAH

  • základní principy a možnosti zdanění právnických osob (schéma, daňové sazby, aplikace zdanění zvláštní sazbou, samostatný základ daně, zdaňovací období),
  • zdroj příjmů, příjmy, které nejsou předmětem zdanění a osvobozené příjmy (vč. problematiky zdanění příjmů mateřské společnosti od společnosti dceřinné),
  • změny a vybrané problémy při uplatňování nákladů,
  • úprava výsledku podle § 23 zákona o daních z příjmů,
  • odčitatelné položky právnických osob (ztráta, poskytnutá bezúplatná plnění, odpočet na výzku a vývoj a na odborné vzdělávání),
  • slevy na dani (investiční pobídky, zaměstnání osob se sníženou pracovní schopností),
  • vybraná problematika zdanění (komanditní společnosti, veřejné období společnosti),
  • daňové přiznání a související povinnosti vůči správci daně (seznámení s aktuálním formulářem, termíny pro podání přiznání, zálohové povinnosti, zajištění daně),
  • příklad na transformaci účetního VH na daňový a na vyplnění přiznání.

 

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

1+1 Při účasti na semináři "Daň z příjmů fyzických osob" dne 3. března 2020 - sleva 1 000,- Kč.

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač a více – sleva  a 400 Kč 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 400 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 10.3..2020
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Variabilní symbol: 33506 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.