DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

  VS: 33504


Lektor:
RNDr. Ivan Brychta - daňový poradce


Komplexní rozbor všeho, co je třeba pro správné zpracování daňového přiznání fyzických osob, vč. upozornění na novinky nejen pro rok, za které se přiznání zpracovává, ale i pro budoucí zdanění fyzických osob; teorie spojená s ilustrativním příkladem vč. vyplnění aktuálního formuláře přiznání.

URČENO

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

OBSAH

  • rekapitulace nejdůležitějších změn ve zdanění fyzických osob pro daný rok,
  • možnosti vykázání příjmů a výdajů v daňovém přiznání,
  • postup při uzavírání daňové evidence (podle § 7b zákona o daních z příjmů),
  • úprava výsledku podle § 23 zákona o daních z příjmů,
  • odčitatelné položky, slevy na dani a daňové zvýhodnění (přehled, zásady pro aplikaci),
  • sestavení daňového přiznání (seznámení s aktuálním formulářem, probrání postupu při jeho, vyplňování na příkladech, informace o přílohách přiznání),
  • zásady pro zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení,
  • příklad na vyplnění přiznání a přehledů.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

1+1 Při účasti na semináři "Daň z příjmů právnických osob" dne 10. března 2020 - sleva 1 000,- Kč.

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač a více – sleva  a 400 Kč 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 400 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 3.3.2020
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2190 Kč)*

Variabilní symbol: 33504 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.