Cvičné příklady - Manažerské finance

Cvičné příklady jsou vhodným doplňkem k učebnici a jsou sestaveny tak, aby pomohly co nejlépe při procvičování typových příkladů k předmětu Manažerské finance. Publikace obsahuje zadání otázek a příkladů a řešení otázek a příkladů.
Posluchači kurzů “Manažerské finance“ pořádaných ICU mají tuto učební pomůcku v ceně kurzů a obdrží ji v den zahájení kurzu.

Obsah

Úvod do finančního řízení
Cíle finančního řízení
Akcionáři a jejich vliv na podnikové cíle
Cíle neziskových organizací
Úloha finančních trhů a institucí
Podstata, prvky a význam pracovního kapitálu
Řízení zásob, pohledávek, závazků a peněžních prostředků
Požadavky na pracovní kapitál a způsoby jeho financování
Podstata investičního rozhodování a proces hodnocení projektů
Techniky nediskontovaných peněžních toků
Techniky založené na diskontování pěnežních toků
Riziko a nejistota v investičním rozhodování
Financování investičních projektů
Zdroje krátkodobého a dlouhodobého financování
Dividendová politika a její vliv na tržní cenu akcií
Kapitálová struktura a její optimalizace
Financování malých a středních podniků
Zdroje financí a jejich náklady
Náklady dluhových a kapitálových nástrojů
Odhady celkových kapitálových nákladů
Teorie kapitálové struktury
Teorie efektivních trhů
Účel a podstata oceňování podniku
Modely oceňování podniku
Oceňování aktiv a závazků
 
Autor: J.Mrkvička, J.Strouhal,
Vydal: Institut certifikace Svazu účetních, a.s. v roce 2019, 286 stran

 
Cena: 310,00 Kč

Katalogové číslo: c04Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.