Cvičné příklady - Manažerská ekonomika (2.vydání)

Sešit je vhodným doplňkem k učebnici a je sestaven tak, aby pomohl co nejlépe při procvičování typových příkladů k danému předmětu. Sešit obsahuje zadání otázek a příkladů a jejich následné řešení.


Obsah

ÚVOD DO EKONOMIE
Úvod do ekonomie
Poptávka a užitek spotřebitele
Nabídka
Rovnováha na trhu a zásahy státu do tržní rovnováhy
Zisk, náklady a příjmy firmy
Tržní struktury
Trh výrobních faktorů
Hrubý domácí produkt
Peníze
Agregátní poptávka a agregátní nabídka
Hospodářský cyklus a ekonomický růst
Měnový kurz a platební bilance
Nezaměstnanost a inflace
Hospodářská politika

EKONOMIKA PODNIKU
Firma a podnikání
Majetková a kapitál. struktura podniku. Oceňování
Náklady, ,výnosy a výsledek hospodaření
Logistika
Personální činnost
Výrobní činnost
Marketing
Investiční činnost
Rozbor výkonnosti podniku
Controlling a interní audit
Platební bilance. Měnové kursy
 
Autor: T.Pavelka a J. Strouhal,
Vydal: Institut certifikace účetních, a.s. v roce 2016, 196 stran

 
Cena: 310,00 Kč

Katalogové číslo: C0216Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.