Cestovní náhrady - ONLINE

  VS: 33710


Lektor:
Ing. Marie Hajšmanová - zkušená lektorka, specialistka na mzdové účetnictví, soudní znalkyně v oboru mezd a účetnictví


Pozor změna - kurz se uskuteční ONLINE.

OBSAH

 • zákonná úprava pro poskytování cestovních náhrad,
 • pracovně právní souvislosti při poskytování cestovních náhrad, nároky na cestovní náhrady různých skupin osob (zaměstnanci v pracovním poměru nebo při uzavření dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, členové orgánů obchodních společností, dočasně přidělení zaměstnanci k jinému zaměstnavateli, zahraniční zaměstnanci),
 • místo výkonu práce, pravidelné pracoviště, rozdíl a význam pro vznik nároku na cestovní náhrady,
 • vyslání zaměstnance na pracovní cestu, povinnosti zaměstnavatele,
 • mimořádné okolnosti pracovních cest -  přerušení pracovní cesty z důvodu nemoci nebo dovolené, zahájení či ukončení pracovní cesty v místě bydliště, cestovní náhrady při dopravě MHD apod.,
 • druhy cestovních náhrad, cestovní náhrady v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce, cestovní náhrady při přijetí do zaměstnání v pracovním poměru , upozornění na nejčastější pochybení v příkladech,
 • právní úprava cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách (náhrady jízdních výdajů, stravné a jeho krácení,  náhrady za ubytování a další  náhrady spojené s pracovní cestou v tuzemsku, jejich prokazování, praktické příklady),
 • právní úprava cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách (náhrada jízdních výdajů, stravné a jeho krácení, kapesné a další náhrady spojené s pracovní cestou v zahraničí, praktické příklady),
 • náhrady při použití soukromého vozidla zaměstnance při pracovní cestě v tuzemsku a v zahraničí,
 • paušalizace cestovních náhrad,
 • používání firemních platebních karet k úhradě výdajů na pracovních cestách v tuzemsku i zahraničí,
 • výplata cestovních náhrad, poskytnutí zálohy na pracovní cestu a její vyúčtování (přeplatku na záloze, doplatku nároku), vyúčtování cestovních náhrad poskytnutých v cizích měnách včetně souvisejícího účtování,
 • cestovní náhrady v podnikatelské a nepodnikatelské sféře v souvislosti s daní z příjmů (podmínky uznání cestovních náhrad za příjem, který není  předmětem daně,  závislost příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců na právní úpravě  cestovních náhrad – stravenky, stravenkový paušál).

 Výklad bude aktualizován podle legislativního vývoje v době konání semináře. 

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 16.11.2023
Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Variabilní symbol: 33710 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.