Cestovní náhrady

  VS: 33677


Lektor:
Jaroslava Pfeilerová - specialistka na problematiku cestovních náhrad


URČENO

Seminář je určen pro zaměstnavatele v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře a také pro OSVČ. Problematika cestovních náhrad bude popsána na příkladech se zaměřením na nejčastější chyby a problémy řešené v praxi.

OBSAH

Náplň semináře bude obsahovat výklad problematiky související s cestovními náhradami a z velké části tvořit příklady, upozornění na nejčastější chyby zjišťované kontrolními orgány a také problémy z praxe (včetně souvisejících řešení). Součástí výkladu budou také informace o zdaňování zaměstnanců vyslaných na dlouhodobou zahraniční pracovní cestu.

Výklad bude obsahovat aktuální problematiku související s elektromobilitou, home office, cestovními náhradami v rámci poskytování služeb mezi členskými státy apod.

Mnohé z poskytnutých informací budou podpořeny souvisejícími judikáty (soudních rozhodnutí) NSS nebo řešením konkrétního problému, které bylo publikováno v rámci Koordinačních výborů, kterých se účastní zástupci Komory daňových poradců, Komory auditorů, Svazů účetních a Generálního finančního ředitelství. 

Program semináře:

 • Postup při vysílání zaměstnance na pracovní cesty
  • příkaz k pracovní cestě, pokyny zaměstnavatele, příklady,
  • souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cesty,
  • případy, kdy může zaměstnanec odmítnout nastoupit na pracovní cestu,
  • důsledky nenastoupení zaměstnance na pracovní cestu.
 • Výklad k problematice místa výkonu práce a pravidelného pracoviště ve vazbě na ujednání v pracovních smlouvách (nejčastější chyby, související příklady)
 • Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách
  • nároky na stravné,
  • hodnota bezplatně poskytnutého jídla a související daňové dopady,
  • snížení stravného,
  • více krátkých pracovní cest uskutečněných v jednom dni,
  • nadlimitní plnění,
  • výdaje na ubytování a nutné vedlejší výdaje,
  • jízdní výdaje, náhrady při použití vozidla na stlačený plyn (CNG) a také při využití  elektromobilů a hybridních vozidel,
  • výdaje za ubytování a  nutné vedlejší výdaje.
 • Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách
  • sazby zahraničního stravného, snižování stravného
   o kapesné,
  • tuzemská a zahraniční část zahraniční pracovní cesty (souběh nároků na tuzemské a zahraniční stravné – příklady),
  • upřesnění, které přinesla novela zákoníku práce v r. 2020,
  • náhrady při návštěvě člena rodiny,
 • Vyslání zaměstnance k výkonu práce do zahraničí (pracovní cesta, případně sjednání místa výkonu práce v zahraničí)
  • alternativy výkonu práce,
  • cestovní náhrady,
  • související daňové dopady a povinnosti zaměstnavatele.
 • Cestovní náhrady v souvislosti s evropskou  úpravou vysílání   pracovníků v   rámci  poskytování služeb
 • Náhrady zaměstnance při použití jiného než služebního vozidla v zahraničí
  • způsob výpočtu náhrady,
  • nejčastější chyby.
 • Výpočet a účtování stravného poskytnutého zaměstnanci v jiné dohodnuté měně než stanoví vyhláška MF (kurzy využívané při přepočtu měn)
 • Vyčíslení a zaúčtování nároků zaměstnance včetně vzniklých kurzových rozdílů
 • Cestovní náhrady zaměstnanců, kteří konají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (příklady)
 • Teambuilding
 • Rizika související s pracovní cestou a jejich řešení
  • nemoc zaměstnance v průběhu pracovní cesty,
  • příklady,
  • daňové posouzení,
 • Přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance
  • stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady,
  • příklady.
 • Vyúčtování pracovních cest
  • lhůty,
  • příklady vyúčtování v různých cizích měnách,
  • účtování u zaměstnavatele,
  • kurzové rozdíly.
 • Rozdíly při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře
 • Cestovní náhrady  členům orgánům právnických osob
 • Judikatura NS v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad
 • Náhrady, které si při cestách v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti mohou daňově uplatnit OSVČ – zdůraznění odlišností ve srovnání se zaměstnanci
 • Odpovědi na dotazy

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 20.2.2023
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2790 Kč (2490 Kč)*

Variabilní symbol: 33677 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.