Časté účetní chyby a omyly

  VS: 33581


Lektor:
Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce

URČENO

Seminář je určen především podnikatelům, účetním, ekonomům, účetním a daňovým poradcům.

OBSAH

  • hmotný a nehmotný majetek v účetnictví, rozdělení, oceňování, účetní zachycení, dopad na základ daně z příjmů,
  • technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku – odlišnost účetního a daňového vymezení,
  • cizí měna v účetnictví a daních – správné postupy a časté chyby,
  • vybrané otázky ve vztahu k účtování rezerv a jejich daňové posouzení,
  • škody a manka, vymezení, účtování, vazba na základ daně z příjmů a DPH Pohledávky z pohledu změn, které přinesla rekodifikace soukromého práva a související daňové změny,
  • zdravotní a sociální pojištění v účetnictví a daňové vyhodnocení,
  • sankce z obchodních vztahu z pohledu účtování a daňového posouzení.

 

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.
Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 15.11.2021
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Variabilní symbol: 33581 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.