Cash flow

  VS: 32063


Lektor:
Ing. Eva Sládková - auditor, lektor SVŠE

URČENO
Dvoudenní kurz je určen posluchačům, kteří si chtějí osvojit problematiku sestavení přehledu o peněžních tocích. Kurz je zaměřen na sestavení přehledu o peněžních tocích nepřímou metodou v souladu s ČÚS č. 023.

OBSAH
1. den – význam přehledu o peněžních tocích, jeho postavení v účetní závěrce, vymezení základních pojmů, metody sestavení přehledu o peněžních tocích se zaměřením na nepřímou metodu.
2. den – cash flow v příkladech.

Kurz je možné absolvovat jako celek nebo si vybrat pouze jeden výukový den (VS 32030 nebo 32031).

Kurz doporučujeme i posluchačům, kteří se připravují na zkoušku Účetnictví – principy a techniky v systému certifikace (podali přihlášku k červnové zkoušce) k procvičení této problematiky. Kurz je možné objednat jako celek nebo se přihlásit pouze na vybraný výukový den. Pro tyto posluchače jsme připravili akční cenu – 1 400 Kč vč. DPH v případě přihlášky na vybraný výukový den, tj. VS 32064 nebo 32065, a 2 400 Kč vč. DPH v případě přihlášky na celý kurz, tj. VS 32063 (k této slevě již nelze uplatnit slevový voucher, množstevní slevy, vložné nelze převést do dalšího semestru nebo na jinou akci).

„Studujte společně“ – množstevní slevy při účasti na celém kurzu (tj. níže uvedené slevy platí pro VS 32063):

2 posluchači – sleva 400 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 3 840 Kč (3 600 Kč)* (2 600 Kč)** 

3 posluchači – sleva 600 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 3 640 Kč (3 400 Kč)* (2 500 Kč)**

4 posluchači a více – sleva 800 Kč na posluchače, tj. výše vložného za jednoho posluchače činí 3 440 Kč (3 200 Kč)* (2 400 Kč)** 

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na celý kurz, tj. VS 32063 (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na kurzu se přihlásí společně. Uplatnění množstevní slevy lze kombinovat s uplatněním slevových voucherů, vložné není možné převést do dalšího semestru nebo na jinou akci.


Termín: 6.5., 7.5.2013
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 4240 Kč (4000 Kč)*

Variabilní symbol: 32063 - uvádějte při platbách

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
učebny v centru Prahy

 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.