Barokní léto na Kuksu a vybrané otázky ze mzdového účetnictví

  VS: 33578


Lektor:
Jana Dorčáková - metodička důchodového pojištění ČSSZ
Lucie Dušková - vyšší soudní úřednice Okresního soudu v Hradci Králové
Ing. Marie Hajšmanová - specialistka na mzdové účetnictví, soudní znalkyně

středa - Ing. Marie Hajšmanová

Pracovně právní minimum pro mzdové účetní

- uzavření a ukončení pracovně právního vztahu z pohledu mzdové účetní,
- oznamovací povinnosti  zaměstnavatele  vůči  OSSZ a zdravotním pojišťovnám, přihlášky a odhlášky zaměstnanců,
- vzory písemností pro účely pojistného na zdravotní pojištění v případě příjmů nedosahujících zákonného minima nebo souběžného zaměstnání u více
  zaměstnavatelů,  
-  obsah potvrzení o zaměstnání podle zákoníku práce a pro účely srážek ze mzdy

středa - Lucie Dušková

Srážky ze mzdy z pohledu exekutora

čtvrtek - Ing. Marie Hajšmanová

Aplikace  zákoníku práce a souvisejících  právních předpisů ve  složitějších situacích     

- vnitřní firemní předpisy v oblasti odměňování - základ pro postup zaměstnavatele při výpočtu mezd,
- přestávky na jídlo a oddech z pohledu započtení do odpracované doby,
- dovolená - výpočet nároku při změnách v průběhu roku, převedení nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku, výplata náhrady za
  dovolenou,    
- náhrada mzdy při pracovním volnu souvisejícími s akcí pro děti a mládež,
- smrt zaměstnance – pracovněprávní důsledky,  dopady do sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele  a daně z příjmů zaměstnance, řešení ze
  strany zaměstnavatele,
- smrt zaměstnavatele nebo ukončení jeho činnosti – pracovněprávní důsledky, nevypořádané nároky zaměstnance a zaměstnavatele, důsledky smrti
  zaměstnavatele pro zaměstnance
- přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu mzdové účetní

čtvrtek - Jana Dorčáková

Důchodové pojištění

- základní povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění,
- invalidní důchod a starobní penze,
- příklady vyplňování ELDP v roce 2021 (základní zásady při vyplňování při zaměstnání malého rozsahu a dohodách o provedení práce, při vzniku nároku
  na důchod, při ošetřování z důvodu uzavření školských zařízení v důsledku mimořádného opatření z důvodu epidemie koronviru COVID-19, střídání
  péče, otcovské dovolené, apod.

pátek - Ing. Marie Hajšmanová

Daň z příjmů ze závislé činnost

- daňové benefity – jejich  vztah k vyměřovacím základům pro  pojistné na SP a ZP a daň z příjmu zaměstnance i zaměstnavatele,
- peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců v mimořádných případech (dovolená a nemoc zaměstnance, návštěva lékaře, poskytování peněžitého
  příspěvku jednatelům a dalším členům statutárních orgánů),
- vzory pro poskytování stravenek, peněžitého příspěvku na stravování, příspěvku zaměstnavatele na životní a penzijní pojištění a další benefity,
- daňové zvýhodnění na vyživované děti,
- příprava na budoucí povolání, doklady pro její prokázání, atd.

V průběhu celého kurzu mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektorkami.

Podle zájmu bude zařazeno téma "Cizinci jako zaměstnanci české firmy" – uveďte zájem v přihlášce.

 

Akce se koná v hospitálu Kuks, Kuks (mezi Jaroměří a Dvorem Králové n. L.). Příjezd autem: z hlavní silnice odbočit na Brod, Slotov a Kuks. Železniční zastávka cca 100 m od areálu.
Spojte kvalitní odborný kurz s pobytem v nádherném historickém areálu.
Zahájení dne  11. srpna od 10:00 hod. (prezence od 9:30 hod.), ukončení dne 13. srpna po obědě.
Vložné zahrnuje podkladové materiály, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení (coffeebreak), parkovné.

Účast možná samozřejmě i bez ubytování či na část akce.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na zemanek@icu-praha.cz.


Termín: 11.08.2021

Cena (včetně DPH): 6490 Kč (5990 Kč)*

Variabilní symbol: 33578 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 14

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
hospitál Kuks

 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.