Amazon, eBay Facebook, Google, UBER, AirBnB - promítnutí do DPH, daně z příjmů a účetnictví

  VS: 33572


Lektor:
Ing. Vladimír Zdražil - člen Metodické rady Svazu účetních


URČENO

Seminář je určen pro účetní, daňové poradce zachycující tyto transakce v daních a účetnictví a tak, jak těch, kteří používají platformy jako svůj prodejní kanál, tak i těch, kteří přes ně přijmou zbožové či službové plnění a dále jej musí zdanit a zaúčtovat

OBSAH

  • zásadní změny v DPH účinné od roku 2021 s důrazem na prodej zboží na dálku, prodej dovezeného zboží na dálku, rozšíření MOSS, definice elektronického rozhraní a prodej zboží přes něj včetně zavedení právní fikce dodání zákazníkovi,
  • metodické pokyny GFŘ ve vztahu k e-commerce a jejich obsah,
  • využití zmíněných platforem klientem objednávajícím na nich zboží nebo službu /tedy nevyužíváme ji jako podnikatelé, ale jako zákazníci/. Získávání faktur za nakoupené zboží či přijatou službu, uplatnění DPH a zaúčtování včetně dopadu do daně z příjmů,
  • Amazon a eBay v detailu – nabízené platformy a jejich využití, definice využitelných obchodních a smluvních modelů s Amazonem ve vazbě na váš podnikatelský záměr, stahování review, tvorba či stažení daňových dokladů v závislosti na povaze business modelu /fakturace zákazníkům a přijaté faktury od Amazonu/, vystavování daňových dokladů pověřením on-line platformy, registrace v jiných členských státech v závislosti na využitém business modelu, problematiky dodatečných DP u pozdě registrovaných DIČ v JČS. Očekávané změny u Amazonu v důsledku nové úpravy DPH v EU,
  • nákupy na čínských eshopech s důrazem na AliExpress včetně očekávaných změn od roku 2021,
  • služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek základního pravidla dle paragrafu 9 ZDPH/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/ s důrazem na reklamu u mediálních gigantů,
  • Facebook a Google – placená reklama na FB a Google, využití cloudových služeb a jejich zdanění, služba G Suite, Google Play a jeho využití při prodeji vytvořených aplikací ze strany tuzemských podnikatelů do celého světa,
  • UBER a AirBnB – účetně a daňově u podnikatelů na nich podnikajících i těch, co pouze využijí jejich nabídku k podnikání.

 

Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač a více – sleva  a 400 Kč 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 400 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 14.4.2021
Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2540 Kč (2040 Kč)*

Variabilní symbol: 33572 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
on-line

 


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.