Účetní a daňové aktuality v organizacích veřejného sektoru

VS: 39478


Lektor:
Ing. Simona Pacáková - auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně

OBSAH

 • změna zákona o účetnictví - krátká informace
 • změna zákona o daních z příjmů
  • změny v osvobozených bezúplatných příjmech zaměstnanců,
  • změny v dohodách o provedení práce,
  • změny ve slevách,
  • výkon práce z domova,
  • možnost nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů a dopad do účetnictví,
  • sazba daně z příjmů,
  • příspěvek na stravování,
  • limitace vstupní ceny vozidel kategorie M1.
 • změny v dani z nemovitých věcí,
 • změny v dani silniční,
 • změna zákona o rozpočtové odpovědnosti,
 • změna zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • změna zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
 • změna vyhlášky o rozpočtové skladbě,
 • změny v opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny,
 • změna zákoníku práce v oblasti dohod o provedení práce,
 • změna zákona o DPH,
 • odpovědi na dotazy.


Termín: 30.1.2024
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2990 Kč

Variabilní symbol: 39478 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.