Aktuality v účetnictví a daních

  VS: 33557


Lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - daňový poradce
Tomáš Líbal - účetní poradce

URČENO

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

OBSAH

Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2021. Odborníci na účetnictví a daně s bohatými zkušenostmi ze své praxe vám poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví podnikatelských subjektů.

 • daňové dopady a způsob zaúčtování opatření souvisejících s epidemií COVID-19 - prominutí sankcí ze strany FÚ, program Antivirus, sleva na nájemném, kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, práce z domova (home office), testy na COVID-19, ochranné pomůcky, odklad placení, prominutí  a snížené sankce z zdravotního a sociálního pojištění, likvidace zásob, správný postup při účtování dotací,
 • schvalování a zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv za rok 2020 – termíny pro konání valných hromad a členských schůzí,
 • daň z příjmů – zpětný odpočet daňové ztráty,
 • daň z přidané hodnoty – rekapitulace změn sazeb 2020 a jejich dopad na praxi,
 • silniční daň – placení záloh, změny z sazby daně nákladních vozidel,
 • daň z nemovitých věcí – rozšíření osvobození od daně obcemi, např. v souvislosti s pandemií COVID-19,
 • daň z nabytí nemovitých věcí – praktické dopady zrušení daně,
 • novela daňového řádu – daňové formuláře, daňová informační schránka, daňová kontrola, lhůty pro podání přiznání, sankce, změna u DIČ fyzické osoby atd.,
 • změny sazeb ČNB a jejich promítnutí do účetnictví a daní,
 • evidence tržeb – pozastavení EET e jeho praktické dopady,
 • prominutí správních poplatků,
 • vybraná ustanovení novely zákona o obchodních korporacích 2021 ve vztahu k účetnictví a daním – smlouva o výkonu funkce, výplata podílů na zisku a záloh, zpráva o vztazích, úschova zápisů z jednání valných hromad,
 • změna zákona o veřejných rejstřících – možnost zahájené řízení o zrušení obchodní korporace při nezveřejňování účetních závěrek,
 • „daňový balíček 2021“ – místní koeficient a vazba na katastr nemovitostí u daně z nemovitých věcí,
 • daně z příjmů (zrušení superhrubé mzdy, základní sleva na poplatníka, příspěvek zaměstnavatele na stravování, zdaňování příjmů z dluhopisů atd.),
 • novela zákona o dani z přidané hodnoty – nová pravidla u přeshraničních obchodů pro osoby nepovinné k dani, tj. prodej zboží na dálku mezi jednotlivými členskými státy a pro dovoz zboží nízké hodnoty,
 • návrhy změn zákonů v souvislosti s paušální daní u fyzických osob – poplatník, paušální daň, správa, registrace, oznamování, placení atd.,
 • diskuse.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč

3. posluchač a více – sleva 500 Kč na posluchače

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč

3. a více seminářů v roce - sleva 500 Kč na posluchače

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.


Termín: 28.1.2021
Doba konání: 9:00 - 16:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2850 Kč (2350 Kč)*

Variabilní symbol: 33557 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 6

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
on-line

 


*) Cena pro účastníky systému Certifikace účetních a členy Svazu účetních včetně členů Komory certifikovaných účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.